korpus banner

- Henan ThoYu 17-nji Hytaý Pallet Halkara konferensiýasyna gatnaşdyLETMAC2022 -

Henan ThoYu, 17-nji Hytaý Pallet Halkara konferensiýasyLETMAC2022-ä gatnaşdy

26-njy oktýabrdan 28-nji oktýabr aralygynda Hytaýyň Logistika we satyn alyş federasiýasy tarapyndan gurnalan we Hytaýyň Logistika we satyn alyş federasiýasynyň Palet hünär komiteti tarapyndan geçirilen 17-nji Hytaý palet halkara konferensiýasy we 2022-nji ýyldaky global palet telekeçileri ýyllyk konferensiýasy geçirildi. .HenanThoYu ýygnaga gatnaşdy we palet pudagyndaky kärdeşleri bilen aragatnaşyk saklady.Bu gün sizi alarysbilen HenanThoYu Guanç Guangzhouou Tray halkara telekeçileriniň ýyllyk ýygnagyna!

s1

HenanThoYu Maşynlar we enjamlar öz ösen palet enjamlaryny sergä getirdi we palet pudagyndaky kärdeşleri bilen aragatnaşyk saklamak üçin bu ýygnaga gatnaşdy.

s2
s3

HenanThoYu konferensiýada galypdan ýasalan palet enjamlary we galyndylary gaýtadan işleýän enjamlar ýaly dürli palet çözgütlerini görkezdi.Geljekde HenanThoYu durnukly, täsirli we yzygiderli çözgütler bilen üpjün etmegi dowam etdirer, palet pudagyndaky hyzmatdaşlar bilen Hytaýyň palet standartlaşdyryş we gaýtadan işlemek ulgamynyň gurluşygyny bilelikde ösdürmäge we Hytaýda birleşdirilen logistikanyň güýçli ösüşini çaltlaşdyrmaga kömek eder.

s4
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Iş wagty: Noýabr-14-2022