Hyzmat nokatlary barada tehniki hyzmat

“ThoYu” marketing ulgamy häzirki wagtda Aziýanyň, Afrikanyň, Europeewropanyň, Amerikanyň we Okeaniýanyň 60-dan gowrak ýurduna we sebitine ýetdi.Marketing tory we daşary ýurt ofisleri arkaly ThoYu global ulanyjylar bilen ýakyn aragatnaşykda bolup, olara has wagtynda we oýlanyşykly hyzmatlar berýär.

ThoYu Müşderiniň ýerleşýän ýeri

karta (1)

ThoYu Sargyt paýlaýyş kartasy

karta (2)

Kompaniýanyň ştab-kwartirasy Hytaýyň Henan welaýatynyň Jiaozuo şäheriniň Tai Çi-Wen etrabynyň doglan ýerinde ýerleşýär.Meýdany 5400 inedördül metre barabar bolup, häzirki wagtda 50-den gowrak işgäri bar. Esasan plastik palet enjamlaryny, agaç palet enjamlaryny, press palet blok enjamlaryny we agaç palet enjamlaryny öndürýär. Gözleg we önümçilik, satuw we birleşdirýän hünärmen palet enjamlaryny üpjün ediji hökmünde dünýä bazarynyň çalt ösmegine bil baglamak.“ThoYu” hyzmat mümkinçiliklerini we gerimini giňeltmegi dowam etdirýär we global palet üpjünçiligini, ulanmagy we gaýtadan işlemegi, ekologiki ýapyk aýlawy bilelikde döretmegi we paýlaşmagy maksat edinýär, soňky on ýylda içerki we daşary ýurt palet önümçiliginden tüýs ýürekden sapar aldyk telekeçiler, önümçilik we hyzmat mümkinçiliklerimizi yzygiderli ýokarlandyrýarlar we palet pudagynyň ösüş kartasyny bilelikde döredýärler.