ýagdaý

- Kazyýetler -

 • Saud Arabystanynyň palet dyrnak maşyny

  Agaç paletleriň öndürilmegi köp pudaklar üçin üpjünçilik zynjyrynyň möhüm bölegidir.Dyrnak çalmagyň netijeliligi we hili palet önümçiliginiň üstünlikleri üçin zerurdyr.Saud Arabystanynyň bir müşderisi näsazlyk sebäpli önümçilik meselesi bilen ýüzbe-ýüz boldy ...

  has giňişleýin gör
 • Ispan plastmassa galypdan ýasalan palet önümçilik liniýasy

  Ulanyjynyň ady: doelrn Millet: Ispaniýa Önüm : Plastiki palet gurnama sahypasynyň suraty ...

  has giňişleýin gör
 • Guangdong plastik palet maşyn gapagy

  Müşderi jenap Zhangang, galyndylary gaýtadan işleýän we gaýtadan işleýän we galyndy plastmassa erginlerini öndüriji bolup durýar. 20 ýyldan gowrak wagt bäri galyndy plastmassa gaýtadan işlemek bilen meşgullanýar we ýerli ýerlerde iki sany galyndy plastmassa gaýtadan işleýän zawod bar. .

  has giňişleýin gör
 • Eýran, plastmassa galypdan ýasalan palet önümçilik liniýasy

  Müşderi, dünýä bazaryndaky dürli sarp ediji we müşderi segmentlerine satmak we paýlamak üçin ýokary hilli kakao, şokolad we konditer önümlerini öndürýän we satýan eýran konditer toparydyr we Eýranyň konditer bazarynda öňdebaryjydyr.Müşderiniň tejribesi bar ...

  has giňişleýin gör
 • Meksika ýadro wilkasy üstünlikli guruldy

  Müşderi 2022-nji ýylyň 10-njy maýynda web sahypamyzyň üsti bilen, gaýtadan işlenip bilinýän çeşmeleri gaýtadan işlemekde esasan dürli gaýtadan işlenen agaç we ösümlik süýümlerinden peýdalanyp, galyplanan paletleri öndürmek üçin ýöriteleşen öndürijidigimizi bildi.Müşderi agaç gaýtadan işlenende köp agaç çiplerini öndürýär we bize isleýär ...

  has giňişleýin gör
 • Meksika goşa stansiýa gysylan palet maşyn gapagy

  2021-nji ýylyň 11-nji awgustynda müşderiler bizi resmi web sahypamyzdan tapdylar we kompaniýamyz bilen habarlaşdylar.Müşderi Dergo, Meksikadaky tekila zawody.Tekila öndürilende köp agaç galyndylaryny öndürýär we adatça müşderiler bu agave galyndylaryny bio ýangyja gönüden-göni gaýtadan işleýärler.Bu däl...

  has giňişleýin gör
 • Malaýziýa agaç palet önümçilik liniýasy

  Giriş Malaýziýada agaç işläp bejermek sergisinde bu müşderi bilen tanyşdyk.2019-njy ýylyň 19-njy oktýabrynda Malaýziýada geçirilen sergä gatnaşdyk ...

  has giňişleýin gör
 • Hindi palet blok enjamy

  Müşderiler bize köne müşderilerimiz bilen tanyşýarlar.Köne müşderimiziň zawodynda öndürilen paletleriň gaty gowy hilini gördi, şonuň üçin palet enjamymyz bilen gyzyklandy.2021-nji ýylyň 18-nji martynda Angliýadan jaň aldyk.Bir hindi palet zawody we isleg bildirmek isleýändigini aýtdy ...

  has giňişleýin gör
 • Hindi müşderisi üçin “Presswood Pallet” önümçilik liniýasy

  Jenap Fernandes bilen biziň aramyzdaky hekaýa 2017-nji ýylyň ahyrynda başlar. Jenap Fernandes 1972-nji ýyldan bäri agaç gaplaýyş pudagyna hyzmat edip, maşgala işi bilen meşgullanýan Hindistandan. Hindistanyň köp şäherlerinde, esasanam Bangalorda köp kompaniýasy bar, Hubli, Guo.6 ýüz bar ...

  has giňişleýin gör